Primăria Orașului Beclean
Consiliul local
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro
Data act Titlu Descriere
1520380800196
07/03/2018
HCL 8 - 2018 HCL 8 - 2018
1520380800204
07/03/2018
HCL 2 - 2018 HCL 2 - 2018
1520380800199
07/03/2018
HCL 1 - 2018 HCL 1 - 2018
1520380800206
07/03/2018
HCL 4 - 2018 HCL 4 - 2018
1520380800205
07/03/2018
HCL 3 - 2018 HCL 3 - 2018
1520380800207
07/03/2018
HCL 5 - 2018 HCL 5 - 2018
1520380800208
07/03/2018
HCL 6 - 2018 HCL 6 - 2018
1520380800209
07/03/2018
HCL 7 - 2018 HCL 7 - 2018
1520380800210
07/03/2018
HCL 9 - 2018 HCL 9 - 2018
1520380800211
07/03/2018
HCL 10 - 2018 HCL 10 - 2018
1520380800212
07/03/2018
HCL 11 - 2018 HCL 11 - 2018
1520380800213
07/03/2018
HCL 13 - 2018 HCL 13 - 2018
1520380800214
07/03/2018
HCL 14 - 2018 HCL 14 - 2018
1520380800215
07/03/2018
HCL 15 - 2018 HCL 15 - 2018
1520380800216
07/03/2018
HCL 16 - 2018 HCL 16 - 2018
1520380800217
07/03/2018
HCL 17 - 2018 HCL 17 - 2018
1520380800218
07/03/2018
HCL 12 - 2018 HCL 12 - 2018
1461024000166
19/04/2016
Hotarare pentru aprobarea R.O.F. si R.O.I. al DGC Beclean
1461024000167
19/04/2016
Hotarare pentru aprobarea R.O.F. si R.O.I. al DGC Beclean
1461024000168
19/04/2016
HCL 22 din 04.04.2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa
1461024000169
19/04/2016
HCL 22 din 04.04.2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa
1461024000170
19/04/2016
HCL 23 din 04.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult
1461024000171
19/04/2016
HCL 24 di 04.04.2016 Hotarare Raport asistenti personali
1461024000172
19/04/2016
HCL 25 din 04.04.2016 HCL insusire documentatie cadastrala
1461024000173
19/04/2016
HCL 26 din 04.04.2016 HCL structuri organizatorice si Stat de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului
1439769600163
17/08/2015
HCL 54-2015 Privind aprobarea contributiei orasului Beclean la proiectul de cooperare "e-coop DETA (Durabil, Ecologic, Traditional, Autentic) Cooperativa Rurala instrument de coordonare a marketingului rural" in cadrul Asociatiei Grup de Actiune
1436918400160
15/07/2015
HCL 51-2015 Privind scoaterea la licitatie publica a unor loturi de teren apartinand domeniului public al orasului Beclean, in vedearea amplasarii unor constructii provizorii autorizate in conditiile legii
1436918400161
15/07/2015
HCL 52-2015 Privind darea in administrare a imbolului "Casa-Poarta" situat in zona de cabane a Parcului Balnear "Baile Figa", Directiei de Gospodarie Comunala Beclean.
1436918400162
15/07/2015
HCL 53-2015 Pentru modificarea Anexei nr 1 la HCL 30/30.30.04.2015 privind aprobarea programului de lucru si a taxelor pentru serviciile oferite in Parcul Balnear "Baile-Figa" in perioada sezonului estival 01.06.2015 - 01.10.2015
1434326400156
15/06/2015
HCL 47-2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al orasului Beclean pe lunile iulie- septembrie 2015
1434326400157
15/06/2015
HCL 48-2015 Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu din cladirea Centru Medical P+1E situata in orasul Beclean , str. Grigore Silasi, nr.5, Asociatiei Pensionarilor "2 Octombrie " Beclean
1434326400158
15/06/2015
HCL 49-2015 Privind rectificarea bugetului local al orasului Beclean pe anul 2015
1434326400159
15/06/2015
HCL 50-2015 Privind insusirea documentatiei cadastrale de intabulare pentru inscrierea in C.F. a suprafetei de 746 mp. teren si a constructiilor aferente (Subunitatea de Interventie si sediul SMURD) , situate in intrevilanul orasului Beclean, str. Trandafirilor, nr.4 C, Judetul Bistrita-Nasaud
1431907200150
18/05/2015
HCL 41-2015 Privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2015 a bugetului orasului Beclean
1431907200148
18/05/2015
HCL 39-2015 Privind aprobarea perioadei pentru desfasurarea evenimentului "Zilele orasului Beclean" in anul 2015
1431907200149
18/05/2015
HCL 40-2015 Privind desemnarea Comitetului de organizarea al "Zilelor orasului Beclean" in anul 2015
1431907200151
18/05/2015
HCL 42-2015 Privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2015 a bugetului orasului Beclean
1431907200152
18/05/2015
HCL 43-2015 Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru atribuirea in folosinta a unui spatiu din cladirea Centru Medical P+1E situata in orasul Beclean , str. Grigore Silasi, nr.5 , Asociatiei "Casa de Ajutor Social al Pensionarilor " Beclean
1431907200153
18/05/2015
HCL 44-2015 Privind stabilirea unor masuri de organizare si exploatare a pajistilor permanente aflate in proprietatea publica a orasului Beclean
1431907200154
18/05/2015
HCL 45-2015 Privind stabilirea sumelor pentru eliberarea atestatului de producator din sectorul agricol si pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor de sectorul agricol
1431907200155
18/05/2015
HCL 46-2015 Privind exprimarea acordului pentru majorarea prin aport la capitalul social cu suma de 13.900 lei la S.C. AQUABIS S.A Bistrita
1430352000136
30/04/2015
HCL 27-2015 Privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalululi Orasenesc Beclean
1430352000137
30/04/2015
HCL 28-2015 Privind transformarea unui post vacant din referent de specialitate gradul superior in inspector gradul superior din cadrul Serviciului Arhitect sef.
1430352000138
30/04/2015
HCL 29-2015 Privind aprobarea darii in adiministrare a imobilului "Bazin de Inot didactic" Beclean si a unor masuri pentru administrarea acestuia
1430352000139
30/04/2015
HCL 30-2015 Privind aprobarea programului de lucru si a taxelor pentru serviciile oferite in Parcul Balnear "Baile-Figa", in perioada sezonului estival 01.06.2015-01.10.2015
1430352000140
30/04/2015
HCL 31-2015 Privind aprobarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica deschisa,cu strigare a 25 loturi de teren, situate in incinta Parcului Balnear "Baile Figa" , teren aparinand domeniului public al orasului Beclean, aflat in administrarea Directiei de Gospodarie Comunala Beclean pentru desfasurarea activitatilor de comert- alimentatie publica
1430352000141
30/04/2015
HCL 32-2015 Privind aprobarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica deschisa, cu strigare, a 15 loturi de teren aflat in domeniul public al orasului Beclean, in zona Parcului Balnear "Baile Figa", in vederea desfasurarii unor activitati comerciale pe perioada sezonului estival.
1430352000142
30/04/2015
HCL 33-2015 Privind stabilirea si aprobarea chiriilor pentru noile locuinte A.N.L., situate in orasul Beclean ,strada Aleea Ghiocelului, nr.2/C
1430352000143
30/04/2015
HCL 34-2015 Privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor construite din fonduri A.N.L.,situate in orasul Beclean
1430352000144
30/04/2015
HCL 35-2015 Privind modificarea Hotararilor Consiliului Local al orasului Beclean: nr.39/2007, nr. 87/2010, nr. 18/2011 si nr. 48/2013.
1430352000145
30/04/2015
HCL 36-2015 Privind stabilirea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare.
1430352000146
30/04/2015
HCL 37-2015 Privind aprobarea accesului pe proprietatea publica a orasului Beclean a S.C. RCS&RDS SA pentru extinderea retelei tehnico-edilitare.
1430352000147
30/04/2015
HCL 38-2015 Privind aprobarea acordului de aderare a orasului Beclean, Judetul Bistrita-Nasaud la Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor.
1429315200135
18/04/2015
HCL 26-2015 Privind aprobarea Acordului de Infratire si Cooperare intre orasul Beclean, j udetul Bistrita-Nasaud din Romania si orasul Siepraw, subjudet Myslenice regiunea Malopolka din Polonia
1428019200134
03/04/2015
HCL 25-2015 privind rectificarea bugetului local al orasului Beclean pe anul 2015
1427673600124
30/03/2015
HCL 15-2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local al orasului Beclean pe lunile aprilie- iunie 2015
1427673600125
30/03/2015
HCL 16-2015 Privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2014
1427673600126
30/03/2015
HCL 17-2015 Privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu de cladirea Centru Medical P+1E situata in orasul Beclean str.Grigore SIlasi,nr.5 , Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, Filiala Bistrita-Nasaud ,Subfiliala Beclean
1427673600127
30/03/2015
HCL 18-2015 Privind aprobarea structurilor organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Beclean si al serviciilor publice infiintate prin hotarari ale Consiliului Local al orasului Beclean
1427673600128
30/03/2015
HCL 19-2015 Privind aprobarea listei cu punctajul acordat de Comisia de analize a dosarelor pentru locuintele construite din fonduri A.N.L. in Beclean, Depuse pana la data de 29 decembrie 2014
1427673600129
30/03/2015
HCL 20-2015 Privind stabilirea unor masuri pentru administrarea locuintelor construite din fonduri A.N.L. , situate in orasul Beclean
1427673600130
30/03/2015
HCL 21-2015 Privind rectificarea bugetului local al orasului Beclean pe anul 2015
1427673600131
30/03/2015
HCL 22-2015 Privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare" al orasului Beclean, domnului Jan Marek Lenczowski
1427673600132
30/03/2015
HCL 23-2015 Privind Conferirea titlului de "Cetatean de onoare" al orasului Beclean, domnului dr. ing. Falub Claudiu
1427673600133
30/03/2015
HCL 24-2015 Pentru aprobarea Planului de masuri privind incluziunea minoritatii romilor din orasul Beclean pe perioada 2015-2016
1424649600121
23/02/2015
HCL 12-2015 Privind aprobarea modificarii limitei comune a imobilelor inscrise in CF 27855 si CF 25994
1424649600122
23/02/2015
HCL 13-2015 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI BECLEAN"
1424649600123
23/02/2015
HCL 14-2015 Pentru transformarea unui post de referent superior in referent de specialitate din cadrul Biroului agricol
1423526400119
10/02/2015
HCL 10-2015
1423526400120
10/02/2015
HCL 11-2015
1422230400113
26/01/2015
HCL 4-2015
1422230400114
26/01/2015
HCL 5-2015
1422230400115
26/01/2015
HCL 6-2015
1422230400116
26/01/2015
HCL 7-2015
1422230400117
26/01/2015
HCL 8-2015
1422230400118
26/01/2015
HCL 9-2015
1420588800110
07/01/2015
HCL 1-2015
1420588800111
07/01/2015
HCL 2-2015
1420588800112
07/01/2015
HCL 3-2015
1418169600109
10/12/2014
HCL 85-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
1416960000107
26/11/2014
HCL 83-2014 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2014 a bugetului oraşului Beclean
1416960000108
26/11/2014
HCL 84-2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
1414972800106
03/11/2014
HCL 82-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
1414454400101
28/10/2014
HCL 77-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
1414454400102
28/10/2014
HCL 78-2014 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile ANL, în orașul Beclean.
1414454400103
28/10/2014
HCL 79-2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare pentru Piața Mică a orașului Beclean.
1414454400104
28/10/2014
HCL 80-2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare pentru Capela mortuară a orașului Beclean
1414454400105
28/10/2014
HCL 81-2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare pentru Centrul de noapte și cazare a persoanelor fără adăpost
141333120095
15/10/2014
HCL 71-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
141333120096
15/10/2014
HCL 72-2014 pentru desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Clubul copiilor Beclean.
141333120097
15/10/2014
HCL 73-2014 pentru desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic Agricol Beclean.
141333120098
15/10/2014
HCL 74-2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 59 / 26.09.2014 pentru desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean.
141333120099
15/10/2014
HCL 75-2014 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic Agricol Beclean
1413331200100
15/10/2014
HCL 76-2014 privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local al oraşului Beclean în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistriţa-Năsăud
141168960079
26/09/2014
HCL 55-2014 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2014 a bugetului oraşului Beclean
141168960080
26/09/2014
HCL 56-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
141168960081
26/09/2014
HCL 57-2014 pentru desemnarea a trei reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean.
141168960082
26/09/2014
HCL 58-2014 pentru desemnarea a trei reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean.
141168960083
26/09/2014
HCL 59-2014 pentru desemnarea a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Consiliul de Administraţie la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean.
141168960084
26/09/2014
HCL 60-2014 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean.
141168960085
26/09/2014
HCL 61-2014 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean.
141168960086
26/09/2014
HCL 62-2014 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al oraşului Beclean în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean.
141168960087
26/09/2014
HCL 63-2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2014
141168960088
26/09/2014
HCL 64-2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 36/20.05.2014 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe/concesiuni şi a altor venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ teritorială a oraşului Beclean
141168960089
26/09/2014
HCL 65-2014 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 37/20.05.2014 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor/ concesiunilor, chiriilor şi a altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Beclean
141168960090
26/09/2014
HCL 66-2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al oraşului Beclean pentru constituirea Asociaţiei „Produs în Bistriţa-Năsăud” a Actului constitutiv, a Statutului şi cotei de participare financiară la constituirea Asociaţiei „Produs în Bistriţa-Năsăud”
141168960091
26/09/2014
HCL 67-2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 2072/15.12.2008 pentru realizarea Proiectului „Edificare şi construire Campus Şcolar” la Colegiul Naţional Petru Rareş Beclean
141168960092
26/09/2014
HCL 68-2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 993/23.10.2008 pentru realizarea Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ CU CLASELE I – IV PLUS GRĂDINIŢĂ, LOCALITATEA COLDĂU, NR. 145 ” la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean
141168960093
26/09/2014
HCL 69-2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de lucrări nr. 1763/22.07.2008 pentru realizarea Proiectului „LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE CORP C – ORAŞ BECLEAN” la Liceul Tehnologic Agricol Beclean
141168960094
26/09/2014
HCL 70-2014 privind aprobarea structurilor organizatorice şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Beclean şi al serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Beclean
141048000078
12/09/2014
HCL 54-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 13/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „Edificare şi construire Campus Şcolar” la Colegiul Naţional Petru Rareş şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, modificată şi completată cu Hotărârile Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 19/16.04.2014 şi 43/07.07.2014
140866560076
22/08/2014
HCL 52-2014 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului domeniului public al oraşului Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud
140866560077
22/08/2014
HCL 53-2014 privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al oraşului Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud
140736960073
07/08/2014
HCL 49-2014 privind aprobarea Contractelor – cadru de prestare a serviciului de salubrizare, avizate prin Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 44/11.06.2014 pentru persoanele fizice, mediul urban şi rural şi persoanele juridice.
140736960074
07/08/2014
HCL 50-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
140736960075
07/08/2014
HCL 51-2014 privind aprobarea structurilor organizatorice şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Beclean şi al serviciilor publice înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Beclean
140555520068
17/07/2014
HCL 44-2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Beclean, în proprietatea privată a oraşului Beclean, a unor mijloace fixe în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora.
140555520069
17/07/2014
HCL 45-2014 privind rectificarea bugetului local al oraşului Beclean pe anul 2014
140555520070
17/07/2014
HCL 46-2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014
140555520071
17/07/2014
HCL 47-2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014
140555520072
17/07/2014
HCL 48-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 14/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ CU CLASELE I – IV PLUS GRĂDINIŢĂ, LOCALITATEA COLDĂU, NR. 145 ” şi a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, modificată şi completată cu HCL nr. 20/16.04.2014
140469120067
07/07/2014
HCL 43-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 13/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „Edificare şi construire Campus Scolar” la Colegiul National Petru Rares şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, modificată şi completată cu HCL Beclean nr. 19/16.04.2014.
140348160064
23/06/2014
HCL 40-2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile iulie, august şi septembrie 2014
140348160065
23/06/2014
HCL 41-2014 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2014 a bugetului oraşului Beclean
140348160066
23/06/2014
HCL 42-2014 privind aprobarea Master Planului Judeţean – varianta martie 2014 şi a Listei prioritare de investiţii pentru sectorul de apă şi apă uzată, propuse spre finanţare din Fondurile de Coeziune, în faza II de prioritate, perioada 2014 – 2020, în judeţul Bistriţa-Năsăud”
140166720063
02/06/2014
HCL 39-2014 HCL 39-2014
140054400055
20/05/2014
HCL 31-2014 privind aprobarea programului de lucru şi a taxelor pentru serviciile oferite în Parcul Balnear „Băile – Figa”, începând cu data de 1 iunie 2014
140054400056
20/05/2014
HCL 32-2014 privind stabilirea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
140054400057
20/05/2014
HCL 33-2014 pentru aprobarea „Nomenclatorului stradal” al oraşului Beclean
140054400058
20/05/2014
HCL 34-2014 privind stabilirea perioadei pentru desfăşurarea evenimentului„Zilele oraşului Beclean” în anul 2014
140054400059
20/05/2014
HCL 35-2014 privind desemnarea Comitetului de organizare al „Zilelor oraşului Beclean” în anul 2014
140054400060
20/05/2014
HCL 36-2014 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, chirii, redevenţe/concesiuni şi a altor venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi asociaţiile familiale de pe raza administrativ teritorială a oraşului Beclean
140054400061
20/05/2014
HCL 37-2014 privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, redevenţelor/concesiunilor, chiriilor şi a altor obligaţii datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al oraşului Beclean
140054400062
20/05/2014
HCL 38-2014 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului datorat de Asociaţia pentru Infrastructură şi Dezvoltare Durabilă Someş – Dej, pe clădirea situată în oraşul Beclean, Zona de agrement Băile Figa, Aleea 1, Lot 22, în sumă de 4.436 lei, pentru perioada 01.06.2014 – 31.12.2014
139959360051
09/05/2014
HCL 27-2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a unei suprafeţe de 500586 mp, teren situat în extravilanul oraşului Beclean - Băile Figa
139959360052
09/05/2014
HCL 28-2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară a unei suprafeţe de 296 mp, teren situat în extravilanul oraşului Beclean - Băile Figa, în vederea construirii Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică – oraş Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud
139959360053
09/05/2014
HCL 29-2014 pentru transformarea unui post din inspector principal în inspector superior în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Beclean – Compartimentul Ghişeu unic
139959360054
09/05/2014
HCL 30-2014 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Beclean
139760640043
16/04/2014
HCL 19-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 13/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „Edificare şi construire Campus Scolar” la Colegiul National Petru Rares şi a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139760640044
16/04/2014
HCL 20-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 14/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ CU CLASELE I – IV PLUS GRĂDINIŢĂ, LOCALITATEA COLDĂU, NR. 145 ” şi a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139760640045
16/04/2014
HCL 21-2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Beclean nr. 15/31.03.2014 privind aprobarea Proiectului „LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE CORP C – ORAŞ BECLEAN” la Liceul Tehnologic Agricol Beclean şi a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139760640046
16/04/2014
HCL 22-2014 privind aprobarea Raportului de activitate desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap Grav pe anul 2013
139760640047
16/04/2014
HCL 23-2014 privind actualizarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al oraşului Beclean, aprobat prin H.C.L. nr. 40/2007.
139760640048
16/04/2014
HCL 24-2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului român în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Beclean a imobilelor unităţii de învăţământ Colegiul Naţional „P. Rareş” Beclean
139760640049
16/04/2014
HCL 25-2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului român în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Beclean a imobilelor unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială „Gr. Silaşi” Beclean situate localitatea Coldău nr. 145
139760640050
16/04/2014
HCL 26-2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului român în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale Beclean a imobilelor unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Agricol Beclean
139622400034
31/03/2014
HCL 10-2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Beclean pe lunile aprilie, mai şi iunie 2014
139622400035
31/03/2014
HCL 11-2014 privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Beclean, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
139622400036
31/03/2014
HCL 12-2014 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.12.2013 a bugetului oraşului Beclean
139622400037
31/03/2014
HCL 13-2014 privind aprobarea Proiectului „Edificare şi construire Campus Scolar” la Colegiul National Petru Rares şi a cheltuielilor legate de acesta, in vederea finantarii în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139622400038
31/03/2014
HCL 14-2014 privind aprobarea Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ CU CLASELE I – IV PLUS GRĂDINIŢĂ, LOCALITATEA COLDĂU, NR. 145 ” şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139622400039
31/03/2014
HCL 15-2014 privind aprobarea Proiectul „LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CLĂDIRE CORP C – ORAŞ BECLEAN” la Liceul Tehnologic Agricol Beclean şi a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139622400040
31/03/2014
HCL 16-2014 privind aprobarea Proiectului „CONSTRUIRE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ – ORAŞ BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD” , a cheltuielilor legate de proiect şi capacitatea de asigurare a cofinanţării şi a resurselor necesare implementării proiectului.
139622400041
31/03/2014
HCL 17-2014 aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor proiectului „CONSTRUIRE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ ORAŞ BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”, elaborată în vederea depunerii şi a cheltuielilor legate de acesta.
139622400042
31/03/2014
HCL 18-2014 privind aprobarea dării în administrare la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa Năsăud a suprafeţelor de 170 mp. construcţii şi de 150 mp. curte.
139440960029
10/03/2014
HCL 5-2014 privind aprobarea parteneriatului între unitatea administrativ - teritorială Beclean şi Colegiul Naţional „P. Rareş” Beclean pentru Proiectul „REABILITARE CLĂDIRI COLEGIUL NAŢIONAL P. RAREŞ - CAMPUS ŞCOLAR”, în vederea finanţării cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139440960030
10/03/2014
HCL 6-2014 privind aprobarea parteneriatului între unitatea administrativ - teritorială Beclean şi Şcoala Gimnazială Grigore Silaşi Beclean pentru Proiectul „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ CU CLASELE I – IV PLUS GRĂDINIŢĂ, LOCALITATEA COLDĂU, NR. 145 ” şi a Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ GRIGORE SILAŞI, LOCALITATEA BECLEAN, PIAŢA LIBERTĂŢII, NR. 19”, în vederea finanţării cheltuielilor legate de proiecte, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
139440960031
10/03/2014
HCL 7-2014 privind aprobarea parteneriatului între unitatea administrativ - teritorială Beclean şi Liceul Tehnologic Agricol Beclean pentru Proiectului „REABILITARE CLĂDIRE CORP C”, în vederea finanţării cheltuielilor legate de proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
139440960032
10/03/2014
HCL 8-2014 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Beclean în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „AQUABIS” S.A. Bistriţa-Năsăud
139440960033
10/03/2014
HCL 9-2014 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Beclean în Adunarea Generală a Acţionarilor la „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud”
139320000027
24/02/2014
HCL 3-2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul Primăriei oraşului Beclean pe anul 2014
139320000028
24/02/2014
HCL 4-2014 privind organizarea păşunatului, stabilirea taxelor pe teren şi a taxelor de păşunat pe anul 2014 în oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud
139095360026
29/01/2014
HCL 2-2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Beclean pe anul 2014
138922560025
09/01/2014
HCL 1-2014 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2013