Primăria Orașului Beclean
Sevicii publice
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro

Inregistrarea decesului

            Procedura – Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului
Declaraţia decesului se face la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei, de către membrii familiei decedatului.
In lipsa acestora:
- de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
- de orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

            Termenele legale pentru înregistrarea decesului 
- 3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
- 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
- 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
* termenele se socotesc de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia
* dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii

Acte necesare
Când decesul se datorează unei cauze naturale
- certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
- certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
- actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
- cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere
- certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
(A SE CITI CU ATENŢIE la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
- dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
- certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
- actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
- cartea de identitate a declarantului;

            Locul înregistrării înregistrarea decesului se face la biroul de Stare Civilă.

Program de lucru cu publicul vezi Programul de lucru

Eliberarea certificatului, taxe -
Cui se eliberează certificatul de deces membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

În cât timp se eliberează certificatul de deces maxim 2 ore, de la depunerea actelor necesare înregistrării.

Regula deservirii “PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT”, respectiv ordinea sosirii aparţinătorilor

Ce taxe se achită
eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe

Legislaţie aplicabilă 
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată şi actualizată;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată;

Important de ştiut 
Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în Romania
înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la primăria localităţii în care urmează să se facă înmormântarea,
Acte necesare:
- cererea scrisă a persoanei interesate;
- certificatul/ extrasul de deces, în original, emis în străinătate;
- traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
- certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate
Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
- certificatul medical constatator al decesului;
- actul de identitate al persoanei decedate;
- dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).

Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
- actul de identitate al declarantului;
- certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
- contractul de întreţinere între declarant şi persoana decedată (unde este cazul).

Ofiţerul de stare civilă eliberează în urma înregistrării decesului:
- certificatul de deces;
- adeverinţa de înhumare.