Primăria Orașului Beclean
Sevicii publice
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro

Inregistrarea nasterii

Procedură – Cum şi unde se face înregistrarea naşterii
Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din municipiul, oraşul sau comuna în care s-a produs evenimentul

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii
- 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
- 30 de zile în cazul copilului găsit;
- 30 de zile pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.

ATENŢIE părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea vor plăti amendă cuprinsă între 20 – 100 lei

Acte necesare 
            Când părinţii sunt căsătoriţi
- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);
- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
- actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii

            Când părinţii nu sunt căsătoriţi
- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
- certificatul de naştere al mamei, în original;
- actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/ carte de identitate/ cartea provizorie de identitate) şi al tatălui (dacă recunoaşte copilul);
- (dacă este cazul) declaraţia prin care tatăl recunoaşte paternitatea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul însoţit de consimţământul mamei.

 

declaraţia precizată mai sus se dă, în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa ambilor părinţi

            Când părinţii sunt cetăţeni străini
- certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular – tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);
- actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, (carte de identitate/ carte de rezidenţă pentru membrii familiei/ permis de şedere/ certificat de înregistrare a cetăţeanului U.E. – se prezintă împreună, după caz) al ambilor părinţi;
- paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini;
- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă este cazul) eliberat de autorităţile din:
România, sau din străinătate (simplu/ cu apostille/ supralegalizat) tradus şi legalizat
- declaraţie dată la notar public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi purtare a numelui – făcută în prezenţa ambilor părinţi (când părinţii copilului, cetăţean/ cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi)

            Locul înregistrării
înregistrarea naşterii se realizează la Spitalul orăşenesc – secţia Maternitate

Program de lucru cu publicul vezi Programul de lucru

           

Cui se eliberează certificatul de naştere tatălui sau mamei copilului

            În cât timp se eliberează certificatul cu ocazia înregistrării naşterii 3 zile lucratoare de la depunerea documentelor necesare înregistrării.

            Regula deservirii ” PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT ”

Ce taxe se achită
eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării naşterii, este scutită de taxe.

            Legislaţie aplicabilă 
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată;
Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată.