Primăria Orașului Beclean
Sevicii publice
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro

ELIBERAREA LA CERERE

A LIVRETULUI DE FAMILIE

(pentru persoanele cu domiciliul in Beclean)

 

 

          În vederea eliberării livretului de familie, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:

1. Actele de identitate ale părinţilor în original şi copie xerox.

2. Certificat de căsătorie în original şi copie xerox.

3. Certificate de naştere ale copiilor în original şi copie xerox.

4. Certificat de naştere al mamei în original şi copie xerox(dacă nu este căsătorita sau divorţată) .

5. Sentinţa civilă cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă cu privire la încredinţarea minorilor în original (ştampila ) şi copie xerox.

6. Certificat de deces al soţului decedat în original şi copie xerox.

7. Cerere tip.

8. Taxă specială eliberare livret în valoare de 10 lei, achitată la casieria Primăriei Beclean.

Alte acte justificative (dispoziţii , hotărâri, decizii ) cu privire la ocrotirea părintească.