Primăria Orașului Beclean
Sevicii publice
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro

SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

 

                   CADRU LEGAL 


Ordonanta nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice,

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila,

Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011.

 

COMPETENTA 
Serviciul stare civilă de la domiciliul solicitantului.

 

PROCEDURA 
Persoana interesata solicita publicarea cererii de schimbare a numelui si/sau prenumelui, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a. 
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul din cazurile prevazute la art.4 alin 2 si 3 din Ordonanta nr.41/2003. Dosarul se va depune la Serviciul Stare Civila si va contine urmatoarele acte:
-Cererea de schimbare nume si/sau prenume 
-Copii legalizate ale certificatelor de stare civilă, ale solicitantului şi după caz, ale persoanei al cărui nume va fi purtat (certificate de nastere, casatorie sau deces),
-Declaratii de consimtamant (dupa caz), sentinte judecatoresti sau alte acte care justifica schimbarea de nume;
-1 exemplar al Monitorului Oficial unde s-a publicat solicitarea petentului;
-consimtamantul dat in forma autentica al celuilat sot in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
-copie de pe dispozitia de aprobare a autoritatii tutelare, daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;
-orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
-când cererea de schimbare a numelui minorului este facută de unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt părinte dat in forma autentică:
-in cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnată si de acesta;

- certificatele de cazier judiciar şi fiscal ale solicitantului

 

NOTA 
Competenţa de solutionare a cererii revine presedintelui Consiliului judetean, care se va pronunta, prin dispozitie, asupra admiterii/respingerii cererii. 
Dispozitia de admitere se va transmite solicitantului prin Serviciul stare civila. Solicitantul va achita taxa extrajudiciara de timbru prevazuta de lege in valoare de 15 lei(RON) si va face dovada achitarii prin depunerea chitantei la Serviciul stare civila.