Primăria Orașului Beclean
Sevicii publice
Primaria Orașului Beclean
Aleea Trandafirilor , nr. 2,
Beclean, Bistrita-Nasaud,
425100
Telefon
Secretariat: 0263-343687
Asistenta Sociala: 0263-340388
Biroul Agricol: 0263-340399
Starea Civila: 0263-340466
Contabilitate: 0263-343447
Casa de Cultura: 0263-343716
Fax
0263-343686
E-mail
secretariat@primariabeclean.ro

ACTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA

CERTIFICATULUI DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES,

OBŢINUT DIN STRĂINĂTATE

 

1. Actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite (dacă este cazul).

2. Certificatul sau extrasul multilingv în original.

3. Traducerea autorizată în limba română în cazul certificatului. Extrasul multilingv nu se traduce.

4. Copie xerox de pe certificatul sau extrasul multilingv original a cărei transcriere se solicită.

5. Copii xerox de pe certificatele de stare civilă şi de pe actele de identitate (ale părinţilor- în cazul transcrierii certificatului de naştere al copilului, ale soţilor- în cazul transcrierii certificatului de căsătorie).

6. Cererea de transcriere care se adresează Primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.

7. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă cu privire la domiciliul copilului din România, în cazul în care părinţii au domicilii diferite.

8. Declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte:

- că actul nu a mai fost înscris/transcris,

- naţionalitatea şi sexul copilului dacă acestea nu rezultă din certificat sau

extras,

- dacă copilul a fost născut în cadrul/în afara căsătoriei.

9. Taxă extrajudiciară de timbru 2 lei achitată la casieria Primăriei Beclean

 

NOTĂ :

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot cere transcrierea certificatelor de stare civilă şi pe bază de procură eliberată de Oficiul Consular Român din statul de reşedinţă care este valabilă pe teritoriul României sau cu procură eliberată de către un notar public din ţara respectivă pe care să fie aplicată APOSTILLA CONVENŢIEI de la HAGA şi să fie menţionat textul pentru transcrierea actelor în România şi ridicarea certificatului în urma aprobării transcrierii.

În cazul transcrierii certificatelor de căsătorie din străinătate unde nu este

menţionat numele după oficierea căsătoriei, soţii trebuie să dea declaraţie pe

propria răspundere autentificată de notar sau de consulat în care să fie specificat numele de familie al soţilor.

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al S.P.C.J.E.P. Bistriţa-Năsăud.