Lista Autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise sau prelungite luna Mai 2021. Situaţie actualizată la data de 31 Mai 2021