Lista Autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise sau prelungite luna Iunie 2021. Situaţie actualizată la data de 30 Iunie 2021