Anunț – Direcția de Gospodărie Comunală Beclean

Direcția de Gospodărie Comunală Beclean anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Autorizației de mediu pentru funcționarea „Colectarea și transportul deșeurilor menajere”, pe amplasaemntul situat în Beclean și localitățile componente.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, Bistrița, strada Parcului, nr. 20, telefon 0263 224 064, fax 0263 223 709.

Propunerile și contestațiile se depun în scris, sub semnătură și cu date de identificare la aceeași adresă.