Hotărâri Consiliul Local

HCL 1 – 2023_ HCL 2 – 2023 HCL 3 – 2023 HCL 4 – 2023 HCL 5 – 2023 HCL 6 – 2023 pag-1-25 HCL 6 – 2023_pag-26-50 HCL 6 – 2023_pag-51-80 HCL 6 – 2023_pag-81-108  HCL 7 – 2023_pag-1-30 HCL 7 – 2023-pag-31-60 HCL 7 – 2023-pag_61-81 HCL 8 – 2023 HCL 9 – 2023 HCL 10 – 2023  HCL 11– 2023_pag-1-25 HCL 11– 2023_pag -26-50  HCL 11– 2023_pag-51-72 HCL 12 – 2023_pag-1-30 HCL 12 – 2023_-31-60 HCL 12 – 2023_pag-61-80 HCL 12 – 2023_pag-81-101  HCL 13 – 2023 HCL 14 – 2023_pag-1-20 HCL 14 – 2023_pag-21-35 HCL 15 – 2023  HCL 16 – 2023 HCL 17 – 2023  HCL 18 – 2023  HCL 19 – 2023 HCL 20 – 2023 HCL 21 – 2023  HCL 22 – 2023 HCL 23 – 2023 – Intocmire deviz general – HCL 23  HCL 24 – 2023 HCL 25 – 2023 HCL 26 – 2023_pag-1-25 HCL 26 – 2023_pag-26-52 HCL 27 – 2023 HCL 28 – 2023 HCL 29 – 2023 HCL 30 – 2023 HCL 31 – 2023 HCL 32 – 2023_pag-1-20 HCL 32 – 2023_pag-21-36 HCL 33 – 2023  HCL 34 – 2023 HCL 35 – 2023 HCL 36 – 2023 HCL 37 – 2023 HCL 38 – 2023 HCL 39 – 2023 HCL 40 – 2023 HCL 41 – 2023  HCL 42 – 2023 HCL 43 – 2023 HCL 47 – 2023 HCL 44 – 2023  HCL 45 – 2023 HCL 46 – 2023 HCL 47 – 2023  HCL 48 – 2023-1-8 HCL 48 – 2023-9-16 HCL 48 – 2023-16-22 HCL 48 – 2023-23-30 HCL 48 – 2023-31-40 HCL 48 – 2023-41-45 HCL 48 – 2023-46-53 HCL 49 – 2023-1-10 HCL 49 – 2023-11-21  HCL 50 – 2023_ (1)-1-40 HCL 50 – 2023_ (1)-41-72 HCL 51 – 2023 HCL 51 – 2023 HCL 52 – 2023-1-13 HCL 52 – 2023-14-26 HCL 53 – 2023_-1-18HCL 53 – 2023-19-35 HCL 53 – 2023-36-52 HCL 53 – 2023_53-70 HCL 53 – 2023_-71-100HCL 53 – 2023_-101-140 HCL 53 – 2023_-141-170 HCL 53 – 2023_-171-203 HCL 54 – 2023 HCL 55 – 2023 HCL 56 – 2023 HCL 57 – 2023 HCL 58 – 2023 HCL 59 – 2023 HCL 60 – 2023 HCL 61 – 2023 HCL 62 – 2023 HCL 63 – 2023 HCL 64 – 2023 -1-28 HCL 64 – 2023 29-59 HCL 64 – 2023 60-85 HCL 64 – 2023 86-105 HCL 64 – 2023 106-124 HCL 65 – 2023 HCL 66 – 2023 HCL 67 – 2023 HCL 68 – 2023 HCL 69 – 2023 HCL 70 – 2023 -1-30 HCL 70 – 2023 -31-70 HCL 70 – 2023 71-100 HCL 70 – 2023 101-136 HCL 70 – 2023 137-174 HCL 71 – 2023-1-25 HCL 71 – 2023-26-52 HCL 72 – 2023_pag-1-30 HCL 72 – 2023_pag -31-58 HCL 73 – 2023_pag-1-20 HCL 73 – 2023_pag-21-43 HCL 73 – 2023_pag -44-68 HCL 74 – 2023 HCL 75 – 2023 HCL 76 – 2023 HCL 77 – 2023 HCL 78 – 2023  HCL 79 – 2023-1-20 HCL 79 – 2023-21-39 HCL 80 – 2023 HCL 81 – 2023  HCL 82 2023 HCL 83 2023 HCL 84 2023 HCL 85 2023 HCL 86 2023 HCL 87 2023 HCL 88 2023  HCL 89 2023_-1-15 HCL 89 2023_-16-30 HCL 89 2023_-31-53  HCL 90 2023 HCL 91 2023 HCL 92 2023 HCL 93 2023 HCL 94 2023  HCL 95 2023 HCL 96 2023 HCL 97 2023  HCL 98 2023_ -1-25 HCL 98 2023_ 26-48 HCL 99 2023 HCL 100 2023 HCL 101 2023  HCL 102 2023_ -1-11 HCL 102 2023_ -12-22  HCL 103 2023 HCL 104 2023 HCL 105 2023 HCL 106 2023 HCL 107 2023 HCL 108 2023 HCL 109 2023 HCL 110 2023 HCL 111 2023 HCL 112 2023 HCL 113 2023   HCL 114 2023-1-15 HCL 114 2023-16-22 HCL 114 2023-23-38 HCL 115 2023 HCL 116 2023-1-16 HCL 116 2023-17-29 HCL 116 2023-30-46HCL 117 2023 HCL 118 2023 HCL 119 2023 HCL 120 2023_pag-1-10 HCL 120 2023_pag-11-21 HCL 121 2023 HCL 122 2023 HCL 123 2023 HCL 124 2023 HCL 125 2023 HCL 126 2023 HCL 127 2023 HCL 128 2023 HCL 129 2023 HCL 130 2023 HCL 131 2023 HCL 132 2023 HCL 133 2023 HCL 134 2023 HCL 135 2023 HCL 136 2023_HCL 137 2023 HCL 138 2023 HCL 139 2023 HCL 140 2023 HCL 141 2023_HCL 142 2023_ HCL 143 2023-1-10 HCL 143 2023-11-20 HCL 144 2023 HCL 145 2023 HCL 146 2023 HCL 147 2023 HCL 148 2023 HCL 149 2023 HCL 150 2023 HCL 151 2023 HCL 152 2023 HCL 153 2023 HCL 154 2023 HCL 155 2023-1-20 HCL 155 2023-21-40 HCL 155 2023-41-60 HCL 155 2023-61-80 HCL 155 2023-81-100 HCL 155 2023-101-120 HCL 155 2023-121-140 HCL 155 2023-141-160 HCL 155 2023-161-180 HCL 155 2023-181-200 HCL 155 2023-201-220 HCL 155 2023-221-231   HCL 156 2023 HCL 157 2023 HCL 158 2023 HCL 159 2023 HCL 160 2023 HCL 161 2023 HCL 162 2023-1-10 HCL 162 2023-11-23  HCL 163 2023_ -1-15 HCL 163 2023_-16-21 HCL 163 2023_-22-37 HCL 164 2023-1-20 HCL 164 2023-21-35 HCL 164 2023-36-53 HCL 165 2023 HCL 166 2023 HCL 167 2023-1-15 HCL 167 2023-16-26 HCL 168 2023-1-15 HCL 168 2023-16-25 HCL 168 2023-26-39 HCL 169 2023-1-17 HCL 169 2023-18-30 HCL 169 2023-31-45 HCL 170 2023_-1-10HCL 170 2023_-11-20HCL 170 2023_-21-30HCL 170 2023_-31-40HCL 170 2023_-41-50HCL 170 2023_-51-60HCL 170 2023_-61-74 HCL 171 2023_ HCL 172 2023_pag-1-10 HCL 172 2023_pag-11-22 HCL 172 2023_pag-23-38 HCL 173 2023-1-18HCL 173 2023-19-40HCL 173 2023-41-55HCL 173 2023-56-66HCL 173 2023-67-72HCL 173 2023-73-80HCL 173 2023-81-90HCL 173 2023-91-100HCL 173 2023-101-110HCL 173 2023-111-120HCL 173 2023-121-129HCL 173 2023-130-140HCL 173 2023-141-151 HCL 174_ 2023_-1-16 HCL 174_ 2023_-17-28 HCL 174_ 2023_-29-38 HCL 174_ 2023_-39-50 HCL 174_ 2023_-51-60 HCL 174_ 2023_-61-72 HCL 174_ 2023_-73-86 HCL 174_ 2023_-87-98 HCL 174_ 2023_-99-111HCL 175_ 2023HCL 176 2023 HCL 177 2023 HCL 178 2023 HCL 179 2023 HCL 180 2023 HCL 181 2023 HCL 182 2023 HCL 183 2023 HCL 184 2023 HCL 185 2023 HCL 186 2023

Dispozitie sedinta extraordinara din 06.01.2022

HCL 1 – 2022 HCL 2 – 2022

Dispozitie sedinta ordinara din 31.01.2022

HCL 3 – 2022 HCL 4 – 2022 HCL 5 – 2022  HCL 6 – 2022 HCL 7 – 2022 HCL 8 -2022-  HCL 9 – 2022 HCL 10 – 2022  HCL 11 – 2022

Dispozitie sedinta ordinara din 10.02.2022

HCL 12 – 2022- HCL 13 – 2022 HCL 14 – 2022 HCL 15 – 2022  HCL 16 – 2022 HCL 17 – 2022 

HCL 18 – 2022 HCL 19 – 2022 HCL 20 – 2022

HCL 21 – 2022 HCL 22 – 2022 HCL 23 – 2022 HCL 24 – 2022 HCL 25 – 2022 HCL 26 – 2022 HCL 27 – 2022 HCL 28 – 2022 HCL 29 – 2022 HCL 30 – 2022 HCL 31 – 2022 HCL 32 – 2022 HCL 33 – 2022 HCL 34 – 2022 HCL 35 – 2022 HCL 36 – 2022 HCL 37 – 2022

HCL 38 – 2022 HCL 39 – 2022 HCL 40 – 2022 HCL 41 – 2022 HCL 42 – 2022 HCL 43 – 2022-  HCL 44 – 2022 HCL 45 – 2022 HCL 46 – 2022 

HCL 47 – 2022 HCL 48 – 2022  HCL 49 – 2022_pag-1-23 HCL 49 – 2022_pag-24-47

HCL 50 – 2022 HCL 51 – 2022

HCL 52 – 2022 HCL 53 – 2022 HCL 54 – 2022 HCL 55 – 2022 HCL 56 – 2022

HCL 57 -2022-  HCL 58 – 2022

HCL 59 – 2022 HCL 60 – 2022-pag 1-80HCL 60 – 2022-pag 81-144 HCL 61 – 2022 HCL 62 – 2022 HCL 63 – 2022 HCL 64 – 2022 HCL 65 – 2022 HCL 66 – 2022 HCL 67 – 2022 HCL 68 – 2022 HCL 69 – 2022 HCL 70 – 2022 HCL 71 – 2022

HCL 72 – 2022 HCL 73 – 2022 HCL 74 – 2022 HCL 75 – 2022 HCL 76 – 2022 HCL 77 – 2022

HCL 78 – 2022 HCL 79 – 2022 HCL 80 – 2022 

HCL 81 – 2022 HCL 82 – 2022

HCL 83 – 2022 HCL 84 – 2022 HCL 85 – 2022 HCL 86 – 2022 HCL 87 – 2022 HCL 88 – 2022

HCL 89 – 2022 HCL 90 – 2022 HCL 91 – 2022 HCL 92 – 2022 HCL 93 – 2022 HCL 94 – 2022 HCL 95 – 2022 HCL 96 – 2022 HCL 97 – 2022 HCL 98 – 2022 HCL 99 – 2022 HCL 100 – 2022 HCL 101 – 2022

HCL 102 – 2022 HCL 103 – 2022 HCL 104 – 2022 HCL 105 – 2022

HCL 106 – 2022  (partea 1)-1-20 HCL 106 – 2022 (partea a 2a)-21-38

HCL 107 – 2022_-1-30 HCL 107 – 2022 -31-55 HCL 107 – 2022_-56-70 HCL 107 – 2022-71-85 HCL 107 – 2022_-86-100 HCL 107 – 2022_pag-101-110 HCL 107 – 2022_pag 111-128  HCL 108 – 2022  HCL 109 – 2022_pag-1-20 HCL 109 – 2022_pag-21-46  

HCL 110 – 2022_pag 1-15 HCL 110 – 2022_pag-16-38

HCL 74 – 2021HCL 75 – 2021 HCL 76 – 2021-compressedHCL 77 – 2021Dispozitie sedinta ordinara din 15 ianuarie 2021 – HCL 1 – 2021 HCL 2 – 2021 HCL 3 – 2021 HCL 4 – 2021 HCL 5 – 2021

Dispozitie sedinta extraordinara de indata din 20 ianuarie 2021 – HCL 6 – 2021 HCL 7 – 2021

Dispozitie sedinta extraordinara de indata din 16 februarie 2021 – HCL 8 – 2021 HCL 9 – 2021 HCL 10 – 2021

Dispozitie sedinta ordinara din 26 februarie 2021 – HCL 11 – 2021 HCL 12 – 2021 HCL 13 – 2021 HCL 14 – 2021  HCL 15 – 2021 HCL 16 – 2021 HCL 17 – 2021HCL 18 – 2021 HCL 19 – 2021 HCL 20 – 2021 HCL 21 – 2021  HCL 22 – 2021 HCL 23 – 2021

Dispozitie sedinta ordinara din 29 martie 2021 – HCL 24 – 2021  HCL 25 – 2021 HCL 26 – 2021 HCL 27 – 2021 HCL 28 – 2021 HCL 29 – 2021

Dispozitie sedinta ordinara din 15 aprilie 2021 – HCL 30 – 2021 HCL 31 – 2021 HCL 32 – 2021 HCL 33 – 2021 

Dispozitie sedinta extraordinara de indata din 12 mai 2021 – HCL 34 – 2021 HCL 35 – 2021 – HCL 36 – 2021 –

Dispozitie sedinta ordinara din 26 mai 2021 – HCL 37 – 2021   HCL 38 – 2021 HCL 39 – 2021 HCL 40 – 2021 HCL 41 – 2021 HCL 42 – 2021  HCL 43 – 2021HCL 44 – 2021 HCL 45 – 2021 

Dispozitie sedinta ordinara din 30 iunie 2021 – HCL 46 – 2021 HCL 47 – 2021 HCL 48 – 2021 HCL 49 – 2021

HCL 50 – 2021

HCL 51 – 2021 HCL 52 – 2021

HCL 53 – 2021- HCL 54 – 2021 HCL 55 – 2021 HCL 56 – 2021 HCL 57 – 2021 HCL 58 – 2021

HCL 59 – 2021 HCL 60 – 2021 HCL 61 – 2021 HCL 62 – 2021 HCL 63 – 2021 HCL 64 – 2021 HCL 65 – 2021 HCL 66 – 2021 HCL 67 – 2021 HCL 68 – 2021 HCL 69 – 2021 HCL 70 – 2021 HCL 71 – 2021 HCL 72 – 2021 HCL 73 – 2021 

HCL 74 – 2021 HCL 75 – 2021 HCL 76 – 2021 HCL 77 – 2021 HCL 78 – 2021 HCL 79 – 2021 HCL 80 – 2021 HCL 81 – 2021 HCL 82 – 2021  HCL 83 – 2021 HCL 84 – 2021 HCL 85 – 2021   HCL 86 – 2021 HCL 87 – 2021 HCL 88 – 2021 HCL 89 – 2021 HCL 90 – 2021 HCL 91 – 2021  HCL 92 – 2021 HCL 93 – 2021-HCL 94 – 2021 HCL 95 – 2021   HCL 96 – 2021_HCL 97 – 2021 HCL 98 – 2021 HCL 99 – 2021 HCL 100 – 2021_partea 1-pag 1-60 HCL 100 – 2021_partea a 2 a- pag 61-90 HCL 100 – 2021_partea a 3 a-pag 91-119 HCL 101 – 2021 HCL 102 – 2021 HCL 103 – 2021 HCL 104 – 2021​​​ 

Dispoziție Ședință Extraordinară 9 ian 2020 HCL 1 – 2020 HCL 2 – 2020 HCL 3 – 2020 HCL 4 – 2020 HCL 5 – 2020 

Dispoziție Ședință Ordinară Consiliul Local 21 ian 2020 HCL 6 – 2020 HCL 7 – 2020 HCL 8 – 2020 HCL 10 – 2020 HCL 11 – 2020 HCL 12- 2020 HCL 13 – 2020 HCL 14 – 2020 HCL 15 – 2020 HCL 16 – 2020 HCL 17 – 2020 HCL 18 – 2020 HCL 19 – 2020 HCL 20 – 2020

Dispoziție Ședință Ordinară Consiliul Local 18 feb 2020 HCL nr. 21 – 2020 HCL nr. 22 – 2020 HCL nr. 23 – 2020 HCL nr. 24 – 2020 HCL nr. 25 – 2020 HCL nr. 26 – 2020 HCL nr. 27 – 2020 HCL nr. 28 – 2020 HCL nr. 29 – 2020 HCL nr. 30 – 2020 HCL nr. 31 – 2020 HCL nr. 32 – 2020 HCL nr. 33 – 2020 HCL nr. 34 – 2020 HCL nr. 35 – 2020 HCL nr. 36 – 2020 HCL nr. 37 – 2020 

Dispoziție Ședință Ordinară Consiliul Local 19 mai 2020 HCL nr. 38 – 2020 HCL nr. 39 – 2020 HCL nr. 40 – 2020 HCL nr. 41 – 2020 HCL nr. 42 – 2020 HCL nr. 43 – 2020 HCL nr. 44 – 2020 HCL nr. 45 – 2020 HCL nr. 46 – 2020–pag-1-54 HCL nr. 46 – 2020–page-55-90 

Dispoziție convocare Ședință Extraordinară 29 mai 2020 HCL nr. 47 – 2020 HCL nr. 48 -2020 HCL nr. 49 – 2020  

Dispoziție Ședință Consiliul Local 16 iunie 2020 HCL nr. 50 – 2020 HCL 51 – 2020 HCL 52 – 2020 Dispoziție Ședință Ordinară Consiliul Local 8 iulie 2020  HCL 53 – 2020-1-22 HCL 53 – 2020-23-42 HCL 53 – 2020-43-62 HCL 53 – 2020-63-78 HCL 53 – 2020-79-93 HCL 53 – 2020-94-105 HCL 53 – 2020-106-115 HCL 53 – 2020-116-129 HCL 53 – 2020-130-145 HCL 53 – 2020-146-195 HCL 53 – 2020-196-270 HCL 53 – 2020-271-313 HCL 54 – 2020 HCL 55 – 2020 HCL 56 – 2020  HCL 57 – 2020_-1-60  HCL 57 – 2020_-61-125  HCL 57 – 2020_-126-180  HCL 57 – 2020_-181-211  HCL 58 – 2020 

Dispoziție Ședință Ordinară 12 august 2020 HCL 59 – 2020 HCL  HCL 60 – 2020 HCL 61 – 2020 HCL 62 – 2020 HCL 63 – 2020 HCL 64 – 2020  HCL 65 – 2020 HCL 66 – 2020 HCL 67 – 2020 HCL 68 – 2020  HCL 69 – 2020HCL 70 – 2020 HCL 71 – 2020 

Dispozitie sedinta ordinara C.L. din 01.09.2020 HCL 72 – 2020 HCL 73 – 2020 HCL 74 – 2020  HCL 75 – 2020 HCL 76 – 2020  HCL 77 – 2020

Dispozitie sedinta extraordinara C.L. din 23.09.2020 HCL 78 – 2020 HCL 79 – 2020 HCL 80- 2020

Dispozitie sedinta ordinara din 27.10.2020   HCL 81 – 2020 HCL 82 – 2020

Dispozitie sedinta extraordinara din 30.10.2020 HCL 83 – 2020 HCL 84 – 2020 HCL 85 – 2020 HCL 86 – 2020 HCL 87 – 2020 HCL 88 – 2020 

Dispozitie sedinta ordinara din 24.11.2020 HCL 89 – 2020  HCL 90 – 2020  HCL 91 – 2020  HCL 92 – 2020 HCL 93 – 2020  HCL 94 – 2020  HCL 95 – 2020  HCL 96 – 2020  HCL 97 – 2020  HCL 98 – 2020  HCL 99 – 2020  HCL 100 – 2020  HCL 101 – 2020

Dispozitie sedinta ordinara din 10.12.2020   HCL 102 – 2020  HCL 102 – 2020 ANEXA 2 HCL 102 – 2020 ANEXA 3 HCL 102 – 2020 ANEXA 4 HCL 102 – 2020 ANEXA 5 HCL 102 – 2020 ANEXA 6 HCL 102 – 2020 ANEXA 7  HCL 103 – 2020  HCL 104 – 2020  HCL 105 – 2020  HCL 106 – 2020

Dispozitie sedinta extraordinara din 17.12.2020  HCL 107 – 2020 IMPOZITELE HCL 108 – 2020 HCL 109 – 2020 -STRATEGIA HCL 110 – 2020 HCL 109 – 2020 -ANEXA STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027 HCL 111 – 2020 HCL 111 – 2020 – ANEXA

Dispozitie sedinta extraordinara de indata din 22.12.2020   HCL 112 – 2020 HCL 113 – 2020

HCL 1 – 2019 HCL 2 – 2019 pag 1-30 HCL 2 – 2019 pag 31-69 HCL 3 – 2019HCL 4 – 2019 HCL 5 – 2019 HCL 6 – 2019 HCL 7 – 2019 HCL 8 – 2019 HCL 9 – 2019 HCL 10 – 2019 HCL 11 – 2019 HCL 12 – 2019 HCL 13 – 2019 HCL 14 – 2019 HCL 15 – 2019 HCL 16 – 2019 HCL 17 – 2019 HCL 18 – 2019 HCL 19 – 2019 HCL 20 – 2019 HCL 21 – 2019 HCL 22 – 2019  HCL 23 – 2019 HCL 24 – 2019 HCL 25 – 2019 HCL 26 – 2019 HCL 27 – 2019 HCL 28 – 2019 HCL 29 -2019 HCL 30 – 2019 HCL 31 – 2019 HCL 32 – 2019 HCL 33 – 2019 HCL 34 – 2019 HCL 35 – 2019 HCL 36 – 2019 HCL 37 – 2019 HCL 38 – 2019 HCL 39 – 2019 HCL 40 – 2019  HCL 41 – 2019 HCL 42 – 2019 HCL 43 – 2019 pag 1-38HCL 43 – 2019 pag 39-76HCL 44 – 2019HCL 45 – 2019HCL 46 – 2019HCL 47 – 2019HCL 48 – 2019HCL 49 – 2019HCL 50 – 2019HCL 51 – 2019HCL 52 – 2019HCL 53 – 2019HCL 54 – 2019HCL 55 – 2019HCL 56- 2019HCL 57 – 2019HCL 58 – 2019 HCL 59 – 2019 HCL 60 – 2019 HCL 61 – 2019 HCL 62 – 2019 FA HCL 63 – 2019 FA HCL 64 – 2019 FA HCL 65 – 2019 HCL 66 – 2019  HCL 67 – 2019  HCL 68 – 2019 HCL 69 – 2019  HCL 70 – 2019 HCL 71 – 2019 HCL 72 – 2019 HCL 73 2019 HCL 74 – 2019 HCL 75 – 2019 HCL 76 – 2019 HCL 77 – 2019 HCL 78 – 2019 HCL 79 – 2019  HCL 80 – 2019-pag 1-60 HCL 80 – 2019-pag-61-120HCL  81 – 2019 HCL 82 – 2019-pag-1-54 HCL 82 – 2019-pag-55-104 HCL 82 – 2019-pag-105-171 HCL 83 2019 HCL 84 2019 HCL 85 2019 HCL 86 2019 HCL 87 2019 HCL  88 – 2019 HCL 89 – 2019 HCL 90 – 2019  HCL 91 – 2019  HCL 92 – 2019  HCL 93 – 2019 HCL 94 – 2019 HCL 95 – 2019 HCL 96 – 2019  HCL 97 – 2019 HCL 98 – 2019 HCL 99 – 2019 HCL 100 2019  HCL 101 – 2019 HCL 102 – 2019 HCL 103 – 2019 -pag-1-58 HCL 103 – 2019-pag-59-102 HCL 104-2019 HCL 106 – 2019 HCL 107 – 2019 HCL 108 – 2019 HCL 109 – 2019 HCL 110 – 2019  HCL 112 HCL 113 HCL 114 HCL 115 HCL 116 HCL 117HCL 118 HCL 119 HCL 120 HCL 121 HCL 122 HCL 123 HCL 124 HCL 125 HCL 126 HCL 127 HCL 128 HCL 129 HCL 130  HCL 131- 2019 HCL nr. 132 HCL nr. 133-2019 HCL nr. 134-2019 HCL nr. 135 + Anexe-2019   HCL nr. 136-2019 HCL 137 -2019HCL nr. 138 HCL nr.139 HCL nr. 140 HCL nr. 141 HCL nr. 142 HCL nr. 143 HCL 144 si Anexa nr.1 la HCL nr.144- 2019 Anexa nr.2 la HCL nr.144 Anexa nr.3 la HCL nr.144 Anexa nr.4 la HCL nr.144 Anexa nr.5 la HCL nr.144 Anexa nr.6 la HCL nr.144 Anexa nr.7 la HCL nr.144 partea 1- 2019 Anexa nr.7 la HCL nr.144 partea 2-2019   

HCL 1 – 2018 HCL 2 – 2018 HCL 3 – 2018 HCL 4 -2018 HCL 5 – 2018 HCL 6 – 2018 HCL 7 – 2018 HCL 8 -2018 HCL 9 – 2018 HCL 10 – 2018 HCL 11 – 2018 HCL 12 – 2018 HCL 13 – 2018 HCL 14 – 2018 HCL 15 – 2018 HCL 16 – 2018 HCL 17 – 2018 HCL 18 – 2018 HCL 19 – 2018 HCL 20 – 2018 HCL 21 – 2018 HCL 22 – 2018 HCL 23 – 2018 HCL 24 – 2018 HCL 25 – 2018 HCL 26 – 2018 HCL 27 – 2018 HCL 28 – 2018 HCL 29 – 2018  HCL 30 – 2018 HCL 31 – 2018 HCL 32 – 2018 HCL 33 – 2018 HCL 34 – 2018 HCL 35 – 2018 HCL 36 – 2018 HCL 37 – 2018 HCL 38 – 2018 – STRATEGIA HCL 39 – 2018  HCL 40-2018 HCL 41-2018 HCL 42-2018 HCL 43-2018 HCL 44-2018 HCL 45-2018 HCL 46-2018 HCL 47-2018 HCL 48-2018 HCL 49-2018 HCL 50-2018 HCL 51-2018 HCL 52-2018 HCL 53-2018 HCL 54-2018 HCL 55-2018 HCL 56-2018 HCL 57-2018 HCL 58-2018 HCL 59-2018 HCL 60-2018 HCL 61-2018 HCL 62-2018 HCL 63-2018 HCL 64-2018 HCL 65-2018 HCL 66-2018 HCL 67-2018 HCL 68-2018 HCL 69-2018 HCL 70-2018 HCL 71-2018 HCL 72-2018 HCL 73-2018 HCL 74-2018 HCL 75-2018 HCL 76-2018 HCL 77-2018 HCL 78-2018 HCL 79 – 2018 HCL 80-2018 HCL 81-2018 HCL 82-2018 HCL 83-2018 HCL 84-2018 HCL 85-2018 HCL 86-2018 HCL 87-2018 HCL 88-2018 HCL 89-2018 HCL 90-2018 HCL 91-2018 HCL 92-2018 HCL 93 – 2018 pag-1-150 HCL 93 – 2018  pag-151-247 HCL 94 – 2018 HCL 95-2018 HCL 96 – 2018 HCL 97 – 2018 HCL 98 – 2018 HCL 99-2018 HCL 100-2018 HCL 101-2018 HCL 102-2018 HCL 103-2018 HCL 104-2018 HCL 105-2018 HCL 106-2018 HCL 107-2018 HCL 108-2018 HCL 109-2018 HCL 110-2018 HCL 111-2018  HCL 112-2018 HCL 113-2018 HCL 114 – 2018 HCL 115 – 2018 HCL 116 – 2018 HCL 117 – 2018 partea 1 HCL 117 – 2018 partea 2 HCL 117 – 2018 partea 3 HCL 118 – 2018 HCL 119 – 2018 HCL 120 – 2018 HCL 121 – 2018 HCL 122 – 2018 HCL 123 – 2018 HCL 124 – 2018 HCL 125 – 2018 HCL 126 – 2018 HCL 127 – 2018 HCL 128 – 2018 HCL 129 – 2018 HCL 130 – 2018 HCL 131 – 2018 HCL 132 – 2018 HCL 133 – 2018 HCL 134 – 2018 HCL 135 – 2018 HCL 136 – 2018 HCL 137 – 2018 HCL 138 – 2018 HCL 139 – 2018 HCL 140 – 2018 HCL 141 – 2018 HCL 142 – 2018 HCL 143 – 2018 HCL 144 – 2018 HCL 145 – 2018 HCL 146 – 2018 HCL 147 – 2018 HCL 148 – 2018 HCL 149 – 2018 HCL 150 – 2018 HCL 151 – 2018 HCL 152 – 2018 HCL 153 – 2018 HCL 154 – 2018