Evidența populației

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANEI
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

LUNI 8.30 – 16:00
MARŢI 8.30 – 16:00
MIERCURI 8.30 – 16:00
JOI 8.30 – 16:00
VINERI 8.30 – 15:00

Beclean,  Strada 1 Decembrie 1918, Nr.39
Telefon: 0263 343 949

Important! În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte în termen de 15 zile calendaristice de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puțin de 15 zile calendaristice, la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor la care sunt arondați cu domiciliul sau reședință, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.