Anunț

ANUNŢ

     Direcţia de Gospodărie Comunală Beclean cu sediul in Beclean, str. 1 Decembrie 1918, nr.5, cod fiscal RO13750250, anunţă scoaterea spre închirierea pe perioada sezonului estival a unui numar de 4 standuri, situate in interiorul Parcului Balnear  ,, Băile Figa’’ , aflat in administrarea Directiei de Gospodărie Comunala Beclean, in vederea desfaşurării unor activităţi de comerţ- alimentatie publică.

     Procurarea documentaţiei pentru închiriere (regulament, caiet de sarcini si model de contract) se va face in perioada 04.05.2023 – 12.05.2023 de la secretariatul instituţiei cu sediul de mai sus.

     Perioada pentru depunerea documentelor de participare este de 13.05.2023 – 23.05.2023 ora 10:00 .

     Relaţii suplimentare se pot obţine la departamentul contabilitate telefon 0263 343685.