INFORMARE privind Taxa de salubrizare

Vă reamintim faptul că începand cu data de 01 ianuarie 2020, persoanele fizice şi juridice de pe raza oraşului Beclean au obligația depunerii unei declarații la Primaria Beclean în vederea stabilirii taxei de salubrizare.

Declarațiile de impunere, date pe proprie răspundere, se pot descărca în format electronic de pe site-ul Primăriei Beclean (www.primariabeclean.ro) la secțiunea Servicii publice, categoria Impozite și Taxe. Declarațiile rectificative, în cazul în care au apărut modificări, se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale.

În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuatumului taxei de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil detinuț, după cum urmează:

– pentru persoanele fizice: pe baza unui număr de 4 persoane;

– pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantităti de deșeuri reziduale de două tone/lună.

Sistarea plății/obligației de plată se face pe bază de cerere însoțită de documente justificative.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0263/340399.

Vă mulțumim pentru înțelegere!