Meniu

Comunicate

Se modifică programul de ridicare pentru pubela galbenă doar pentru orașul Beclean și cartierul Podirei: a 4-a sâmbătă din lună

ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud a decis să modifice programul de ridicare pentru pubela galbenă doar pentru orașul Beclean și cartierul Podirei, pentru a eficientiza serviciul de colectare al fracțiilor uscate. Ziua de colectare va fi de acum înainte a patra sâmbătă din fiecare lună calendaristică. Asta înseamnă că următoarea colectare pentru pubela galbenă la Beclean și în cartierul Podirei va fi ziua de 25 Martie 2023 – deodată pe toate străzile orașului și în cartierul Podirei.

Restul zilelor de colectare a deșeurilor menajere și reciclabile rămân cele stabilite conform programului deja împărțit către gospodării.

Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon: 0740 773 956 – manager zonal Supercom.

Ecologizarea orașului Beclean în cadrul Programului “Curățăm România”

Zeci de elevi ai Colegiului Național “Petru Rareș” din Beclean, alături de reprezentanți ai Primăriei Beclean au participat vineri, 3 Februarie 2023, la o acțiune amplă de ecologizare în apropierea râului Someș.
Zona care a fost ecologizată a fost malul râului și digul Someș, dinspre strada Someșului către partea de sus a orașului.

Tinerii voluntari au acționat cu entuziasm și au înțeles pe deplin importanța protejării mediului prin acțiuni de ecologizare.

Ecologizarea orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, a fost organizată în cadrul Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 710/2022 – Curățăm România, conform contractului de finanțare nerambursabilă 191/C/12.12.2022

„Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest”

https://www.nord-vest.ro/consolidarea-dialogului-intre-apl-si-ecosistemele-antreprenoriale-din-regiunea-nord-vest-2/

Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 17 august 2022 – 30 septembrie 2023 proiectul cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cu o finanțare în valoare de 400.237,22 lei asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

În cadrul proiectului va exista o componentă de formare dedicată consolidării capacității ADR Nord- Vest, a altor ONG-uri și/sau a partenerilor sociali și a grupului țintă extins, precum și o metodologie de facilitare a dialogului între entitățile implicate în dezvoltarea locală. Proiectul propune soluții concrete, care să răspundă nevoii de creare a unei administrații publice moderne în Romania și de consolidare a capacității sectorului non-profit, soluții ce vor contribui la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, fiind în complementaritate cu axa prioritară 2. POCA. „Administrație publică și sisteme judiciare accesibile și transparente“ și cu obiectivul specific 2.1. „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP“.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Încheierea, dezvoltarea și consolidarea de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală între ADR Nord-Vest și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Oradea, Primăria Bistrița, Primăria Baia Mare, Primăria Satu Mare, Primăria Zalău, alte autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

OS2. Consolidarea capacității ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau a partenerilor sociali de a facilita dialogul cu privire la dezvoltarea locală, între cele 6 primării care au semnat Parteneriatele pentru Dezvoltare Locală, alte autorități publice locale și ecosistemele antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Rezultate așteptate la finalizarea proiectului:

  • Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
  • Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect.
  • Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a minimum 6 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia.
  • Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a cel puțin 100 de reprezentanți ai grupului țintă.
  • Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare în urma cărora un număr de 50 de participanți vor dobândi competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora.
  • Existența unei metodologii de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț,  etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 400.237,22 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă: 392.232,46 lei (98%), valoarea eligibilă din FSE: 333.397,59 lei (83,3%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 58.834,87 lei (14,7%) și cofinanțarea eligibilă din partea beneficiarului de 8.004,76 lei (2%).

Date de contact: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
Adresa: Calea Dorobanților, Nr.3, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj Telefon: 0264-431550 interior 815, Fax.0264-439222 Email: comunicare.poca@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Sari la conținut