“Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean” – (informare proiect – Cod SMIS 125086)

Titlul proiectului: “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean”; Denumirea beneficiarului: Unitatea Administrativ – Teritorială, Oraș Beclean

Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Beclean” având Cod SMIS 125086, este un proiect important pentru comunitatea Becleanului, care are ca obiectiv general îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medicale primare continue și scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite (în special a celor provenind din zone rurale) pentru populaţia arondată ambulatoriului formată din 13 comune şi oraşul Beclean (cca 56.000 de locuitori).  

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate: – Ambulatoriu integrat modernizat/reabilitat pe o suprafață de 2282 mp, – Reabilitarea instalațiilor de apă, canalizare, încălzire și iluminat public, – Dotarea cu utilaje și echipamente tehnologice noi cu consum redus și cu performanță în investigarea medicală, – Modernizarea a 960 mp de alei și căi de acces și amenajarea a 860 mp de spații verzi. Impactul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii medicale și accesibilizarea asistenței medicale primare mai ales pentru acele categorii de persoane sarace din mediul rural, persoane cu acces deficitar la servicii de sănătate, ambulatoriul din Beclean deservind atât orașul cât și 13 comune care se află în apropriere.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.05.2018 – 30.09.2022, fiind finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – “Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”. 

Proiectul are Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este 10.060.313,95 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 7.042.219,77 (70,%), iar contribuția acordată de Guvernul României a fost de 2.816.887,89 (28%).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. Vizitați si site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului pentru alte detalii suplimentare.