Regulament LEGACY – Regulamentul de ordine interioară şi de utilizare a bazinelor

Regulamentul de ordine interioară şi de utilizare a bazinelor

1. Caracterul obligatoriu și scopul

Regulamentul de ordine interioară și de utilizare a bazinelor este obligatoriu pentru toți vizitatoriiCENTRULUI RECREATIV LEGACY, în toate spaţiileaferente acestuia, inclusiv:

– pe drumul de acces de la intersecţia cu drumul naţional;

– în toate spaţiile verzi şi exterioare ale Centrului;

– în parcare şi în zona de aşteptare de la intrare (zona caselor).

CENTRUL RECREATIV LEGACY este un spațiu pentru relaxare şi recreere, în cadrul căruia fiecare vizitator poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a bazinelor este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.

Pentru a beneficia de facilitățile CENTRULUI RECREATIV LEGACY, în calitate de vizitator, trebuie să acceptați şi să respectaţi regulile prevăzute în prezentul Regulament. Prin achitarea biletului de intrare (respectiv din momentul primirii brățării de acces), în calitate de vizitator (fie în interiorul clădirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea), vă exprimați consimțământul privind prezentul Regulament și vă obligați să respectați necondiționat toate regulile prevăzute mai jos.

Personalul LEGACY are doar dreptul şi nu are nici obligaţia şi nici posibilităţile, având în vedere numărul mare de vizitatori, de a asigura respectarea prezentului regulament de către vizitatori.

În consecinţă, vizitatorii răspund pentru accidentele provocate prin nerespectarea regulamentului – răspunderea pentru nerespectare şi efectele acesteia fiind purtată de aceştia.

În special, în calitate de vizitator, declaraţi că înţelegeţi şi acceptaţi faptul că utilizarea instalaţiilor sportive din cadrul CENTRULUI RECREATIV LEGACY (tobogan, bazine, aparate fitness, etc.) implică riscuri specifice activităţilor sportive şi că înţelegeţi şi acceptaţi că, datorită acestui risc inerent activităţilor sportive, este posibil să vă accidentaţi (în situaţii precum: răsturnare în tobogan, lovire în/de tobogan, loviri în bazine/de marginea bazinelor, etc.).În astfel de situaţii CENTRUL RECREATIV LEGACY răspunde doar pentru acele prejudicii aduse vieţii, corpului sau sănătăţii, care au apărut ca rezultat direct al unei acţiuni sau omisiuni a Centrului. Prin exprimarea consimţământului la prezentele Condiţii, declaraţi că starea dumneavoastră de sănătate este bună sau cel puţin corespunzătoare pentru activităţi sportive.

Părinţii, tutorii şi persoanele însoţitoare care au în grijă copii sau alte persoane (persoane fără discernământ, etc.) răspund pentru respectarea Regulamentului de către copiii şi persoanele aflate în grija sau sub supravegherea acestora.

2. Program, intrare

Toate regulile prevăzute în prezentul Regulament sunt aplicabile şi pe căile de acces, în parcare şi în spaţiile dinaintea caselor de marcat, inclusiv este interzis orice comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hârtiilor sau a gumei de mestecat, parcarea sau staţionarea pe spaţiul verde sau în orice alte locuri în afara celor amenajate, blocarea căilor de acces, aruncarea de deşeuri sau obiecte) şi sunt interzise violenţa fizică şi verbală.

Orele de program cu publicul sunt stabilite de către conducerea Primăriei oraşului Beclean și sunt afișate public în holul de la intrare și pe website, respectiv:

                                             Luni: 10.00 – 20.00. 

                                             Marţi – Duminică: 8.00 – 20.00

Ora de închidere este ora la care trebuie să părăsiți incinta. Programul de utilizare a bazinelor, toboganelor, a tuturor celorlalte facilităţi şi activităţise termină cu 30 de minute înainte de ora de închidere, și în consecință în momentul respectiv trebuie să părăsiți aceste zone.

CENTRUL RECREATIV LEGACY îşi rezervă dreptul să limiteze/restricţioneze temporar accesul persoanelor în incintă în cazul în care capacitatea maximă de operare a fost atinsă, pentru a oferi vizitatorilor o experienţă cât mai relaxantă în cadru Centrului.

La accesul în CENTRUL RECREATIV LEGACYtrebuie să vă asiguraţi că aveţi la dumneavoastră costum de baie, prosop, papuci/şlapi, separate de cele pe care le purtaţi – înainte de intrare personalul Centrului are dreptul de a verifica dacă le deţineţi.

Din motive de siguranță toate zonele din incinta LEGACY sunt supravegheate cu camere video. Înregistrările pot fi accesate, doar în caz de suspiciune, de către persoanele împuternicite și de către poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției vizitatorilor.

Persoanele care, datorită unor dizabilități fizice sau mentale grave, sunt neajutorate sau necesită supraveghere pot vizita CENTRUL RECREATIV LEGACY doar în prezența unei persoane însoțitoare majore. Această regulă este valabilă și pentru persoanele care suferă de crize de leșin sau epilepsie, precum și pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardio-vasculare.

Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoană majoră. In cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), răspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia este purtată de părinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacă părinții sau tuturele nu însoțesc copilul. Părinţii sunt direct răspunzători de siguranţa şi supravegherea copiilor. Personalul LEGACY are dreptul de a solicita oricărui vizitator un act de identitate sau altă probă din care să rezulte vârsta, pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acces. Copil este considerată persoana între 0 – 14 ani.

În CENTRUL RECREATIV LEGACY nu pot fi organizate cursuri, instruiri, activităţi lucrative de către alte persoane din exterior.

Este interzis accesul persoanelor care nu știu să înoate dacă nu sunt însoțite de o persoană care știe să înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe să înoate. 

Este interzis accesul persoanelor care suferă de boli contagioase, persoanelor cu răni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public.

Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Este interzisă ieşirea temporară din incintă, după casele de marcat, cu excepţia cazurilor întemeiate, de scurtă durată, ce sunt autorizate de către personalul de la case (obiecte uitate în maşină, etc.). În cazul revenirii în CENTRUL RECREATIV LEGACY în aceeaşi zi se plateşte o nouă taxă. 

Este interzis accesul cu animale de orice fel.

Este interzis accesul în CENTRUL RECREATIV LEGACY cu:

– pistoale, arme de foc şi orice fel de arme – toate armele  de foc, cu aer comprimat, cu bile, industriale, de semnalizare, dispozitive paralizante sau neutralizante, arme cu electroşocuri, etc.

– arme cu vârf/tăiş şi obiecte tăioase – care pot provoca răni (topoare/toporişti, săgeţi darts, lănci, ciocane, bricege, cuţite, macete, brice şi lame, spade, săbii, produse de sticlă, etc).

– instrumente contondente – capabile să cauzeze răni: bate, ciomege, bastoane, crose, tacuri, etc.

– substanţe explozive sau inflamabile.

– substanţe chimice sau toxice.

Vizitatorii vor lăsa bagajele/obiectele nedestinate relaxării în vestiarele personale. Accesul în zonele de relaxare, dincolo de duşuri, este permis doar cu bagaj de mână, conţinând obiecte destinate utilizării pentru activităţile specifice din cadrul Centrului Recreativ.

Nu se restituie sumele plătite și nu se compensează dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plătite. Nu se restituie contravaloarea în bani a abonamentului sau a taxei de intrare, pierdute sau care nu au fost utilizate în termen.

Fiecare vizitator trebuie să păstreze brățara de acces. Brățara de acces se va purta pe mână pe toată durata șederii, inclusiv în timpul băilor și nu se va lăsa nesupravegheată. La finalul vizitei, brăţara se predă la case de către pesoana care a purtat-o (nu se pot preda mai multe brăţări de către o singură persoană).

Pentru a evita pierderea sau distrugerea brăţării de acces, odată cu taxa de intrare se va plăti şi o taxă de garanţie de 20 lei/brăţară, care se va înapoia vizitatorului în momentul predării brăţării, la ieşirea din CENTRUL RECREATIV LEGACY.

În CENTRUL RECREATIV LEGACY nu se fac nici un fel de rezervări privind facilităţile Centrului. 

Tariful de acces nu oferă garanţia disponibilităţii unui şezlong, acestea putând fi ocupate în limita locurilor disponibile.

3. Reguli de conduită

Vizitatorii trebuie să se comporte astfel încât siguranța, liniștea, ordinea și curățenia din incinta CENTRULUI RECREATIV LEGACY să nu fie periclitate.

Se vor respecta plăcuțele cu instrucțiuni ale tuturor facilităților precum și solicitările din partea personalului.

CENTRUL RECREATIV LEGACY vă avertizează cu privire la faptul că în toată incinta există risc crescut de alunecare, datorită suprafețelor umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mărită în zonele cu bazine, tobogan, duşuri, baie. Părintele, cât şi persoanele însoţitoare care au grijă alte persoane sau copii se vor asigura că aceştia respectă idicaţiile privind alunecarea în zonele umede, în caz contrar toate prejudiciile şi daunele cauzate vor fi suportate de către aceştia. După schimbul la vestiare, în toate zonele CENTRULUI RECREATIV LEGACY nu este permisă purtarea de încălţăminte de oraş sau care a fost purtată afară. În zonele de termorelaxare nu se poartă încălţăminte, iar în cazul urcării cu picioarele pe banchetele de lemn se va utiliza un prosop personal. 

Cabinele de schimb (vestiarele) se vor folosi de regulă de către o singură persoană. Excepţii: părinţii (respective alte persoane care au grijă de copii) pot însoţi copiii mai mici de 14 ani, persoanele ce necesită asistenţă.

Fiecare vizitator al CENTRULUI RECREATIV LEGACY este obligat să utilizeze dușurile înainte de accesul în zona bazinelor, camerei de termorelaxare, jacuzzi.

Accesul în apă în bazine sau pe tobogan se face doar în costum de baie. Nu sunt costum de baie următoarele piese de îmbrăcăminte: lenjerie intimă, pantaloni scurţi de orice tip, tricou, maiou, etc. În cazul încălcării acestei reguli personalul LEGACY văva solicita să părăsiţi bazinul sau vă va interzice accesul pe tobogan.

În CENTRUL RECREATIV LEGACY nu este permisă expunerea topless.

Nu este permis accesul în bazine sau pe tobogan cu părul lung desfăcut (se recomandă utilizarea unei căşti de înot sau cel puţin prinderea părului). În camera de termorelaxare este interzisă purtarea hainelor, cu excepţia costumelor de baie şi este obligatorie utilizarea prosopului. Copiii până la 3 ani vor purta obligatoriu în bazine scutece speciale pentru baie. Copiii până la 5 ani vor purta obligatoriu în bazine aripioare de înot sau colac.

Având in vedere nevoia de liniște a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintă a CENTRULUIRECREATIV LEGACY sunt interzise țipatul, înjuratul și tonul agresiv. Este interzis accesul persoanelor în stare de ebrietate. CENTRUL RECREATIV LEGACYîşi rezervă dreptul de a limita sau interzice accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate şi de a le evacua din incintă. 

4. Utilizarea camerei de termorelaxare

Vizitatorii nu vor putea utiliza camera de termorelaxare o perioadă mai mare de 10 minute. Expunerea prelungită poate cauza greaţă, ameţeli, leşin iar pentru persoanele cu probleme de sănătate accidente grave.Accesul în camera de termorelaxare nu este permis cu încălţăminte, alimente sau băuturi. Telefoanele mobile, tabletele sau device-uri care au baterie Lithium-Ion trebuie lăsate în afara camerei de termorelaxare, există risc de explozie.Ceasurile sport și brățările fitness pot fi utilizate doar dacă acestea au certificate ce atestă rezistența la apă şi la temperaturi înalte.

Papucii şi halatele se vor lăsa afară, la intrarea încamera de termorelaxare.

În camera de termorelaxare se va utiliza un prosop suficient de mare pentru tot corpul, pentru a evita orice fel de contaminare a băncilor. 

Toate bijuteriile din metal (aur, argint, etc.) trebuie îndepărtate înainte de intrarea în camera de termorelaxare.

Accesul în camera de termorelaxare se face pe proprie răspundere și este interzis persoanelor cu probleme cardio-vasculare, cu stări febrile, cu tensiune arterială mică sau mare, cu afecțiuni cardiovasculare sau bronhopulmonare severe, sub influența bauturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor etc, precum și femeilor însărcinate. De regulă, pot folosi camera de termorelaxare doar persoanele perfect sănătoase. Pentru o igienă corectă, dușul este obligatoriu atât înainte de accesul în camera de termorelaxare, cât și după, iar intrarea în camera de termorelaxare se va face doardupă ce v-aţi uscat. Dupa fiecare intrare în camera de termorelaxare răcoriţi-vă la zona de duşuri, pentru a readuce temperatura corpului la parametri normali şi pentru a pune sângele în mişcare.

Dotările tehnice (de ex. guri de aerisire, aparate de încălzire/ sobele din camera de termorelaxare, grilajele de protecție) nu trebuie acoperite cu obiecte/ prosoape. De asemenea este interzisă aruncarea de lichide pe cărbunii încinşi ai camerei de termorelaxare.

5. Utilizarea toboganului

Înainte de utilizare este obligatoriu şi pe răspunderea dumneavoastră să citiţi şi să înţelegeţi instrucţiunile de utilizare a toboganului. Părinții sunt direct răspunzători de siguranța și supravegherea copiiilor și sunt obligați să le citească și să le explice copiilor instrucțiunile de utilizare. Părinții/persoanele în a căror grijă se află nu vor permite copiilor să folosească toboganul nesupravegheați, accidentele datorate nesupravegherii fiind în răspunderea părinților/persoanelor legal responsabile. Utilizarea toboganelor și a echipamentelor de joacă este interzisă persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice Vizitatorii vor citi și respecta regulile și instrucțiunile de pe tăblițele cu instrucțiuni amplasate pe fiecare echipament.

Utilizarea toboganului și a echipamentelor sportive este interzisă persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice. 

Este interzisă utilizarea toboganului de către persoanele care nu știu să înoate.

Este interzisă utilizarea toboganului de către persoane sub limita de vârstă sau înălțime indicată în prezentul regulament sau contrar instrucțiunilor afișate.

Urcarea pe tobogan se va face cu atenție sporită și ținând cont și de ceilalți vizitatori. Este strict interzis alergatul!

Toboganul poate fi utilizat doar după eliberarea traseului, lăsând în față un spațiu şi un timp de siguranță suficient. Este răspunderea vizitatorului să se asigure, înainte să-și dea drumul pe tobogan, că a trecut suficient timp de la lansarea persoanei anterioare pe tobogan.

Vizitatorii vor părăsi obligatoriu zona de ieșire din tobogan imediat după utilizarea acestuia. Vizitatorii care nu părăsesc imediat zona de ieșire din tobogan răspund pentru accidentele cauzate astfel.

Sunt interzise, în mod special:

 – orice altă poziție de alunecare decât cea normal;

– întoarcerea faţă/spate în tobogan;

– oprirea în zona de alunecare sau la ieşire din tobogan;

 –  urcarea de jos în sus pe tobogan;

– ridicarea în picioare pe tobogan.

6. Utilizarea zonei de fitness

Accesul în zona de fitness este admisă numai în echipament sportiv (costum și încălțăminte de interior perfect curată). CENTRUL RECREATIV LEGACY este în drept de a nu permite participarea la antrenament cu încălțăminte și îmbrăcăminte necorespunzătoare.• Aveți grijă ca părțile descoperite ale corpului să nu vină în contact cu suprafețele echipamentului sportiv, folosiți prosopul.   Accesul în zona fitness cu trupul dezgolit este interzis.• La prima frecventare a zonei de fitness, vizitatorul trebuie să citească regulamentul și avertismentele cu privire la riscurile de utilizare incorectă a aparatelor și echipamentelor.• Folosirea prosopului este obligatorie în timpul utilizării aparatelor.
Este obligatorie păstrarea ordinii și disciplinei pe parcursul antrenamentului.• Asigurați-vă că știți cum funcționează și se reglează aparatele profesionale cu care este echipată sala.• Asigurați-vă că știți să folosiți corect echipamentul de greutăți libere.• Este interzisă bruscarea aparatelor. Dacă funcționarea aparatului este anormală sau vedeți vreun cablu sau lanț pe cale să se rupă, vreo fisură la banca, anunțați personalulLEGACY.• În timpul pauzelor de relaxare, nu țineți aparatul ocupat.• Trebuie evitate eforturile riscante.• Este interzisă producerea de zgomote fără motiv.• Vizitatorii își asumă pe proprie răspundere intrarea la fitness în cazul în care aceștia suferă de boli cardiace sau alte boli în urma cărora pot suferi accidente.

Accesul este interzis în incinta zonei de fitness:

  – persoanelor sub influența alcoolului sau drogurilor;

  – persoanelor însoțite de animale;

  – persoanelor cu boli infecțioase;

  – persoanelor care nu dețin încălțăminte de schimb;

Utilizarea din proprie inițiativă a aparatelor muzicale sau a altor aparate ale centrului este interzisă.

7. Utilizarea camerei – mediu salin

Pentru a beneficia de un tratament cât mai plăcut și mai confortabil, vă rugăm să urmați îndeaproape regulile următoare:• Spațiul camerei – mediu salin este amenajat pentru confortul vizitatorilor în vederea odihnei pasive, exerciții fizice respiratorii sau odihnă activă.• Accesul vizitatorilor în camera – mediu salin se face după ce au făcut duș și s-au uscat.• Din respect pentru ceilalți vizitatori, cât și pentru propria protecție, vă rugăm să vă așezați pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu suprafața de șezut.• Accesul copiilor sub 4 ani este permis doar în prezența și sub supravegherea unui adult.• Specialiștii nu recomandă utilizarea camerei -mediu salin de către persoanele cu una dintre următoarele probleme de sănătate – contraindicații: tuberculoză pulmonară, micoze pulmonare, cancer bronho-pulmonar, boli infecto-contagioase, hipertensiune arterială stadiul II și III, boala BASEDOW, cardiopatie cronică ischemică decompensată, infarct miocardic recent, angină pectorală cu crize frecvente, cord pulmonar cronic decompensat, epilepsie (+ alte afecțiuni neurologice ce evoluează cu pierderea stării de conștientă),claustrofobie, sarcina avansată, status asthmaticus.

Persoanele care simt amețeală sau leșin trebuie să părăsească camera – mediu salin imediat.

Bijuteriile din metal (aur, argint etc.) trebuie scoase înainte de a intra în camera – mediu salin; nu ne asumăm răspunderea pentru degradarea acestora.

Indicații: astm bronșic (infecțios, alergic, extrinsec, intrinsec, mixt); infecții respiratorii (angine, faringite, traheo-bronșite, pneumonii; bronșită astmatiformă; bronsiectazie (fără hemoptizie); traheobronșită cronică; rinită cronică; sinuzita maxilară/cronică; silicoza gr. I și gr. II; polipoză faringiană; amigdalita cronică; insuficiență respiratorie restrictivă; emfizemul pulmonar; diverse tipuri de alergii; nevroză; stare de oboseală cronică; alergii, dermatite.

Efecte pozitive ale salinoterapiei:• Îmbunătățește curățarea tractului respirator;• Are efect bactericid și bacteriostatic asupra florei microbiene patogene din sistemul respirator;• Reduce nivelul imunoglobulinei în cazul pacienților astmatici;• Prevenirea răcelii și gripei;• Eliminarea sforăitului;• Reducerea stresului și oboselii.

8. Prevederi speciale

In cadrul CENTRULUI RECREATIV LEGACY sunt strict interzise:

– țipatul, tonul agresiv, înjurăturile,exprimările/gesturile indecente;

– orice manifestări de violență fizică;

– accesul cu orice fel de accesorii pe tobogan(echipamente electronice, camere de filmat, etc.);

– accesul cu tricouri în bazine sau pe tobogan;

– utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjează alte persoane (vorbit cu voce tare sau fotografiatul altor persoane fără permisiunea acestora);

– accesul cu telefon mobil în bazine, pe tobogan sau în camera de termorelaxare;

– accesul cu aparate de filmat, fotografiat sau înregistrat în bazine, pe tobogan sau în camera de termorelaxare;

– atingerea palmierilor sau a frunzelor acestora, ruperea florilor;

– murdărirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (urinarea și alte eliminări în apa de baie, clătirea paharelor, etc.);

– blocarea ieșirilor de urgență cu șezlonguri sau cu alte obiecte;

– accesul cu îmbrăcăminte sau încălțăminte de stradă la dușuri și în întreaga zonă de recreere;

– consumul alimentelor sau băuturilor în bazine sau tobogan, în camerele ambientale, în camera de termorelaxare;

– scuipatul pe jos sau în apa de baie;

– fumatul (excepție fac locurile special amenajate cu scrumiere pentru fumători, din zonele exterioare ale incintei);

– intrarea sau ieșirea din bazine prin altă parte decât pe la trepte și scări de intrare (această regulă este valabilă datorită pericolului de rănire atunci când se încearcă accesul pe marginile bazinelor și zonelor acoperite ale acestora);

– lăsarea prosoapelor, halatelor, tricourilor pe grilajul de sticlă de la etaj;

– săriturile de pe marginea bazinelor, împingerea sau aruncarea altor persoane în apă;

9. Răspundere

Toate dotările și instalațiile CENTRULUIRECREATIV LEGACY vor fi utilizate cu grijă de către vizitatori. 

Fiecare vizitator este răspunzător pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul său, cum ar fi utilizarea neconformă, murdărirea sau deteriorarea facilităților centrului. De asemenea, fiecare vizitator este răspunzător pentru orice fel de daune pe care le provoacă terților (inclusive rănirea altor beneficiari).

Pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.

În calitate de vizitator ACCEPTAŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ CENTRUL RECREATIV LEGACY (prin personalul său) NU RĂSPUNDE pentru dauele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de dumneavoastră în legătură cu prezenţa în cadrul CENTRULUI RECREATIV LEGACY sau în legătură cu utilizarea facilităţilor şi serviciilor oferite de către CENTRUL RECREATIV LEGACY.

CENTRUL RECREATIV LEGACY nu răspunde în nici un fel pentru furtul bunurilor dumneavoastră în incinta Centrului şi în afara acestuia. Beneficiarilor li se recomandă în mod expres să nu ia în incintă obiecte de valoare. LEGACY nu își asumă nici un fel de răspundere cu privire la supravegherea sau paza bunurilor vizitatorilor. Depunerea sau lăsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul de vestiar nu implică nici un fel de obligații din partea LECACY cu privire la obiectele depozitate. Este strictresponsabilitatea vizitatorilor să închidă dulapul de vestiar unde sunt depozitate obiecte şi bunuri personale, să verifice închiderea corespunzătoare a acestuia și să păstreze cu grijă cheia sau brățara.

LEGACY nu răspunde în nici un fel pentru distrugerea sau defectarea bunurilor dumneavoastră în incinta Centrului, indiferent cum se produc acestea (e.g. – prin udarea cu apă, scăparea în bazine, scăparea pe jos, etc.). 

LEGACY nu răspunde pentru vehiculele din parcare și nici pentru bunurile lăsate în vehicule; pentru vehiculele parcate pe locurile de parcare nu se preia niciun fel de răspundere pentru deteriorări, distrugere sau furtul din/sau a vehiculelor de către terți.

LEGACY nu răspunde pentru daunele provocate vizitatorilor de cazuri de forță majoră, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât din vina CENTRULUI RECREATIV LEGACY (de ex. cădere de curent, etc).

CENTRUL RECREATIV LEGACY răspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale pe care vi le cauzează cu intenție sau din culpă gravă sau pe care vi le cauzează prin neîndeplinirea obligațiilor contractuale. 

Vizitatorii care găsesc obiecte în incintă sau în parcare le vor preda la recepție. Toate obiectele uitate după încheierea programului cu publicul sunt strânse și păstrate după cum urmează:

– obiectele de valoare (fără a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii, laptop-uri, electronice, sume de bani, etc) vor fi păstrate pe durata termenului legal de 10 zile; 

– obiectele pierdute care nu sunt ridicate de către vizitatori, deşi au fost anunţaţi/notificaţi în prealabil, în termen de 14 zile de la notificare, vor fi donate unei instituţii non profit. 

10. Interzicerea accesului

Accesul este interzis în care prezentați simptome sau sunteți suspect de infectare cu SARS-COV-2, fie nu vi se va permite accesul în complex, fie, dacă există suspiciune de infectare (datorită simptomelor sau a altor informații), vi se comunică verbal de către personalul LEGACY faptul că aveți obligația de a părăsi incinta, fără a fi necesară vreo altă formalitate.

În cazul în care personalul LEGACY v-a indicat faptul că aveţi obligaţia de a părăsi incinta, din diverse motive constatate ( orice acte de violență sau agresiune, agresiuni verbale, manifestări indecente, agresive sau nepotrivite împotriva altor persoane, ţipatul, tonul agresiv, înjurăturile,exprimările/gesturile indecent, periclitarea siguranței și ordini, etc.), veţi preda imediat obiecteleaparţinând LEGACY (brăţara de acces) şi veţi părăsi incinta. 

11Politica de nediscriminare

CENTRUL RECREATIV LEGACY nu tolerează atitudinile sau comportamentele discriminatorii. În cadrul LEGACY este interzisă orice fel de discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, etc, sau pe bază de orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrîngerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a oricăror drepturi legale.

12. Prelucrarea datelor cu caracter personal

CENTRUL RECREATIV LEGACY în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal aparținând vizitatorilor/partenerilor sau a altor categorii de persoane vizate (inclusiv minori), care sunt obținute direct sau indirect de la aceștia, singur sau împreună cu parteneri,împuterniciți sau furnizori de servicii, în vederea îndeplinirii scopurilor conform activităților sale de prelucrare, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Orice persoană ce face parte din personalul CENTRULUI RECREATIV LEGACY poate exercita drepturile prevăzute în prezentul regulament față de orice vizitator/beneficiar. Instrucțiunile personaluluiCENTRULUI RECREATIV LEGACY trebuie respectate de către vizitatori.

Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa secretariat@primariabeclean.ro sau la Recepţia CENTRULUI RECREATIV LEGACY.

Termenul de răspuns este de 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii sesizării sau, după caz, primirii acesteia de către personalul LEGACY.

13. Taxe şi program de lucru

Taxele pentru serviciile oferite în cadrul CENTRULUI RECREATIV LEGACY începând cu data de 1 Decembrie 2022 :

Nr. crt. Denumirea  taxeiValoare taxă      -lei-
1Taxa intrare copii (0-14 ani )      30 lei
3Taxa intrare adulţi      60 lei
4Abonament nominal (de luni până vineri) – nu este transmisibil şi nu include accesul la bowling400 lei /lună 
5Taxa  bowling    50 lei/joc

Programul de lucru al Centrului Recreativ Legacy este zilnic dupa cum urmează:

        Luni                          10:00-20:00

        Marţi -Duminică         08:00-20:00

Prezentul Regulament de ordine interioară este valabil începând cu data de 01.12.2022

Primăria Oraşului Beclean