COMUNICAT – Finalizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Beclean”

Data: 3.10.2023

Finalizare proiect: Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Beclean

Unitatea Administrativ – Teritorială Oraș Beclean anunță finalizarea contractul de finanţare nerambursabilă nr.  3655/28.12.2018, Cod SMIS 121470, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Beclean”, derulat în perioada 28.12.2018 -30.09.2023.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public al Orașului Beclean prin realizarea unui sistem de iluminat public nou, modern și eficient energetic.

Au fost achiziţionate şi instalate 871 de corpuri de iluminat LED cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă, care permit reglarea fluxului luminos prin sistem de telegestiune.

În urma instalării noului sistem de iluminat modern s-au obținut următoarele rezultate:

– scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an) de la 548662 (kwh/an) la 286320 (kwh/an)

– scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 40%: de la 272.14 echiv. tone de CO2 la 103.65 echiv. tone de CO2/an

– lungimea sistemului de iluminat public creat/modernizat/extins/reîntregit (ml) – 37.816 ml

– surse de energie regenerabilă utilizate – 8 buc

– numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune – 871

– numărul de stâlpi instalaţi prin proiect – 869

Impactul proiectul de iluminat public este unul pozitiv asupra siguranței populației în timpul nopții. Prin implementarea acestuia s-a îmbunătățit calitatea vieții prin asigurarea iluminatului în zonele publice, această inițiativă contribuind la reducerea delicvenței și a numărului de accidente nocturne.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – “Iluminat public”.

Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.668.961,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 17.568.616,99 lei (85%) iar contribuția acordată de Guvernul României  a fost de 2.686.964,94 lei (13%).

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN, Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, Tel: 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.