Lista Certificatelor de urbanism emise sau prelungite în anul 2021. Situaţie actualizată la data de 31 Iulie 2021