Meniu

Financiar

ANUNȚ – Plata impozitelor locale – termen 30 septembrie 2023

Data de 30 septembrie 2023 este termenul de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport. Cei care până la această dată nu și-au achitat obligațiile anuale la bugetul local al orașului Beclean sunt rugați să o facă într-un termen cât mai scurt. După data de 30 septembrie 2023 se percep majorări de întârziere. Plata se poate face oricând de pe platforma ghișeul.ro, sau zilnic în zilele lucrătoare la oficiile băncilor comerciale ori la ghișeul Primăriei Beclean, utilizând cardul bancar sau numerar.

Mulțumim celor care se știu parte din comunitate și participă activ prin plata voluntară la realizarea tuturor obiectivelor urbei noastre!

Compartimentul Taxe și Impozite Locale – Primăria orașului Beclean

ANUNȚ privind acordarea unor facilităţi şi măsuri fiscale potrivit legii, în contextul stării de urgenţă decretate în anul 2020

Primăria Beclean anunță aprobarea la nivelul orașului Beclean a unor facilităţi şi măsuri fiscale, ȋn baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Conform HCL 59/12.08.2020 se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Beclean, precum și procedura de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a orașului Beclean conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anunț important referitor la taxa specială de salubrizare – Link descărcare DECLARAȚII DE IMPUNERE

Primăria Beclean anunță faptul că începând cu data de 01 ianuarie 2020, persoanele fizice și agenții economici de pe raza orașului Beclean au obligația depunerii unei declarații la Primăria Beclean în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare.

Precizăm faptul că Taxa se plătește lunar la bugetul local și nu la Supercom.

Puteți descărca de mai jos Declarațiile de impunere, în conformitate cu HCL nr 131/2019

1. DECLARAŢIE DE IMPUNERE pentru utilizatorii casnici din orașul Beclean – Anexa 1:

2. DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru proprietari de imobile persoane fizice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice – Anexa 2:

3. DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru proprietarii de imobile persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice – Anexa 3:

4. DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, instituții publice, asociații non-profit altele decât asociațiile de proprietari/locatari, PFA) – Anexa 4:

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sari la conținut